จัดขนาดตัวอักษร
เมนูหลัก

แสดงเมนูทั้งหมด | ซ่อนเมนู

เยี่ยมชมโครงการจัดทำเว็บไซต์ใหม่
เยี่ยมชมเว็บใหม่
เริ่มนับ 1 ต.ค.50 วันที่ 21 เม.ย.53 สถิติครบ 1 ล้านครั้ง
10 กระทู้ล่าสุดจากกระดานเรื่องหมูๆ(เฉพาะผู้เข้าระบบเท่านั้น)

ข่าวกิจกรรมเรื่อง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมาคุณกมล  ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ระดับชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรเพื่อผลิตสุกรขุน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลมะเกลือเก่า อ.สูงเนิน....เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมาคุณกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ระดับชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรเพื่อผลิตสุกรขุน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลมะเกลือเก่า อ.สูงเนิน.... ข่าวโดยคุณ  อำนาจ นำเสนอข่าวเมื่อวันที่
ข่าวกิจกรรมเรื่อง เมื่อ 27 พฤษภาคม 2554 คุณจงเจษฏ์ ศรีกระจ่าง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯร่วมปลูกต้นไม้บริเวณด้านหน้าสำนักงาน เพื่อช่วยลดโลกร้อนเมื่อ 27 พฤษภาคม 2554 คุณจงเจษฏ์ ศรีกระจ่าง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯร่วมปลูกต้นไม้บริเวณด้านหน้าสำนักงาน เพื่อช่วยลดโลกร้อน ข่าวโดยคุณ  อำนาจ นำเสนอข่าวเมื่อวันที่
ข่าวกิจกรรมเรื่อง เมื่อ 25 พฤษภาคม 2554 คณะนักเรียนจากโรงเรียนการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เข้ารับฟังการบรรยายสรุป การดำเนินการปฏิบัติงานด้านสัตวบาลของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมาเมื่อ 25 พฤษภาคม 2554 คณะนักเรียนจากโรงเรียนการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เข้ารับฟังการบรรยายสรุป การดำเนินการปฏิบัติงานด้านสัตวบาลของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา ข่าวโดยคุณ  อำนาจ นำเสนอข่าวเมื่อวันที่
ข่าวกิจกรรมเรื่อง เมื่อ 25 มีนาคม 2554 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมาจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับท่าน ผชช.วิศาล ศรีสุริยะ อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา ในโอกาสที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งผู้เชียวชาญทางด้านสุกร ของ...เมื่อ 25 มีนาคม 2554 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมาจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับท่าน ผชช.วิศาล ศรีสุริยะ อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา ในโอกาสที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งผู้เชียวชาญทางด้านสุกร ของ... ข่าวโดยคุณ  อำนาจ นำเสนอข่าวเมื่อวันที่
ข่าวกิจกรรมเรื่อง เมื่อ 21 มีนาคม 2554 คุณกมล ฉวีวรรณ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานที่สังกัดกรมปศุสัตว์ ที่ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3 คุณอำนาจ ศรีสิงห์ เป็นตัวแทนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา ....เมื่อ 21 มีนาคม 2554 คุณกมล ฉวีวรรณ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานที่สังกัดกรมปศุสัตว์ ที่ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3 คุณอำนาจ ศรีสิงห์ เป็นตัวแทนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา .... ข่าวโดยคุณ  อำนาจ นำเสนอข่าวเมื่อวันที่
ข่าวกิจกรรมเรื่อง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 คุณอำนาจ ศรีสิงห์ และคุณปัญญา ธุระนา จนท.จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ นครราชสีมา เข้าประสานงานกับ คุณกฤษฎา จาระนัย หัวหน้าฝ่ายฟาร์มสุกร สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด ในเรื่องความต้องการสุกร....เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 คุณอำนาจ ศรีสิงห์ และคุณปัญญา ธุระนา จนท.จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ นครราชสีมา เข้าประสานงานกับ คุณกฤษฎา จาระนัย หัวหน้าฝ่ายฟาร์มสุกร สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด ในเรื่องความต้องการสุกร.... ข่าวโดยคุณ  อำนาจ นำเสนอข่าวเมื่อวันที่
ข่าวกิจกรรมเรื่อง เมื่อ 10 มีนาคม 2554 ร่วมศึกษาดูงาน Viv Asia2011 ที่ BITEC - Bangkok International Trade and Exhibition Center Bangkok, Thailandเมื่อ 10 มีนาคม 2554 ร่วมศึกษาดูงาน Viv Asia2011 ที่ BITEC - Bangkok International Trade and Exhibition Center Bangkok, Thailand ข่าวโดยคุณ  อำนาจ นำเสนอข่าวเมื่อวันที่
ข่าวกิจกรรมเรื่อง เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2554 และ 3 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมาคุณกมล ฉวีวรรณ คุณชำนาญ เชาว์สันเทียะ นำทีมงานฝายจัดการฟาร์มสุกรศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา เจาะเลือดสุกรแม่พันธุ์ เพื่อแยกซีรั่ม ส่งตรวจโรคประจำปีงบประมาณ 2554เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2554 และ 3 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมาคุณกมล ฉวีวรรณ คุณชำนาญ เชาว์สันเทียะ นำทีมงานฝายจัดการฟาร์มสุกรศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา เจาะเลือดสุกรแม่พันธุ์ เพื่อแยกซีรั่ม ส่งตรวจโรคประจำปีงบประมาณ 2554 ข่าวโดยคุณ  อำนาจ นำเสนอข่าวเมื่อวันที่
ดูข่าวกิจกรรมที่มีทั้งหมด

รวมเรื่องเกี่ยวกับสุกร

แสดงเนื้อหาสาระที่มีในรวมเรื่องเกี่ยวกับสุกร


เนื้อหาสาระที่มีการจำแนกตามประเภทของเรื่อง


 การสืบพันธุ์สุกร 

เกี่ยวกับการสืบพันธุ์สุกร

 พันธุ์สุกร สุกรพันธุ์ต่างๆที่มีอยู่ในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา
 ผลการปฏิบัติงานและผลการทดสอบพันธุ์สุกรตามปีงบประมาณ ผลการปฏิบัติงานและผลการทดสอบพันธุ์สุกรตามปีงบประมาณ จำแนกตามปีงบประมาณ
 ผลการปฏิบัติงาน และผลงานทางวิชาการ หนังสือผลการปฏิบัติงาน และผลงานทางวิชาการ แบ่งตามปีงบประมาณ
 คู่มือการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มสุกร 

เป็นหนังสือ,บทความเกี่ยวกับการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มสุกร

 โรคสุกร โรคที่พบบ่อยในสุกร
 บริการจองพันธุ์สัตว์ ขั้นตอนการจองพันธุ์สุกร/แพะ


เนื้อหาสาระที่ไม่มีการจำแนกประเภท


Content4 ©
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา 78 หมู่13 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
Nakhonratchasima Animal Breeding And Research center 78 Moo 13 Kanongpra Pakchong Nakhonratchasima 30130
Tel.044-249296,044-315444 E-Mail lcna_nak[at]dld.go.th, lcna_nak[at]hotmail.co.th
Website Power by PHPNuke.org. Web 2.0 PHPNuke Theme Design By Ethaidesign.com
Locations of visitors to this page